Macintosh Quadra 700
CPU MC68040 25MHz
BusSpeed/DataPath 25MHz 32bit
FPU CPUに内蔵 -
実装メモリ 4MB -
オンボードメモリ 4MB -
スロット数 4 -
空きスロット 4 -
増設単位 4 -
搭載可能メモリ 1MB/4MB/16MB/ 30pin SIMM 80nsより高速
最大容量 68MB -
FDD 内蔵×1 1.4MB SuperDrive
HDD -/80MB/230MB/400MB SCSI
CD - -
EXPANSION NuBus×2
040 PDSスロット×1
040 PDSスロット使用時、NuBusの使用可能数は1スロット
I/O PORT プリンタポート×1
モデムポート×1
SCSI×1
サウンド入力(モノラル)×1
サウンド出力(ステレオ)×1
ADB×2
モニタ×1
Ethernet(AAUI-15)×1
-
MONITOR - -
V RAM実装 512KB -
V RAMオンボード 512KB -
V RAMスロット数 6 -
V RAM空きスロット 6 -
V RAM増設単位 2 -
V RAM搭載可能メモリ 256KB -
V RAM最大容量 2MB -
サイズ(H×W×Dmm) 302×140×365 -
質量 6.2kg 装備による
最大消費電力 50W -
製品番号 M5921J/A
M5922J/A
M5729J/A
M5724J/A
Macintosh Quadra 700 4MB/FDD
Macintosh Quadra 700 4MB/HD80
Macintosh Quadra 700 4MB/HD230
Macintosh Quadra 700 4MB/HD400
その他情報 1991年10月発売 漢字Talk7.1